Co-productie met partners:
Maakplaatsen, generators, MMM & @home
Gratis

Het boeken van tijdsloten om de conceptuele escape room van Roos fysiek en online te spelen is mogelijk vanaf 11 februari 2021.

Tetem
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede, Nederland
receptie@tetem.dev.code.rehab
053-2308791
Open deze route in je routeplanner

I want to delete it all, but not now

Zet dit event in mijn agenda
11-03-2021 12:03 24-10-2021 03:10 Amsterdam I want to delete it all, but not now ‘I want to delete it all, but not now’ is een conceptuele escape room van mediakunstenaar Roos Groothuizen. In een 60 minuten durende ervaring gaan spelers op zoek naar de oorsprong van digitale gewetenskwesties via puzzels en obstakels. Tetem, Stroinksbleekweg 16, 7523 ZL Enschede

Op 7 november 2020 werd de internationale studente Rosa als vermist opgegeven door haar huisbaas. De Nederlandse recherche opende een onderzoek, maar het spoor liep al gauw dood. Toch leek er iets vreemds aan de hand te zijn. Waarom was een groot deel van haar kamer geheimzinnig afgesloten? Was haar vermissing in scène gezet? Wat deed ze online? Van wie waren al die cryptische appjes? En, waarom was de deur weg?

Diezelfde ochtend kreeg het team een anoniem bericht:
“This room has no exit. Critics will tell you the exit purposefully disappeared.
What’s keeping you from trying to find it?”

Je kunt er niet meer omheen. Welke van de talloze documentaires, artikelen, boeken of shows heeft jou laten inzien dat het internet niet langer duurzaam is voor de mens? Waar je ook bent online, je klikgedrag wordt geregistreerd. Het ongecontroleerd veilen van gedragsprofielen zorgt voor scheve verhoudingen binnen de economie en democratie. Je hebt geen idee wanneer dit gebeurt en waar je eigenlijk toestemming voor geeft. Je als individu afzetten tegen zo’n abstract gevaar lijkt onbegonnen werk. Helemaal offline gaan is ook geen optie, want sommige diensten zijn noodzakelijk voor school, werk of burgerzaken. Bovendien is het sociale zelfmoord. En hoe kun je er anders achterkomen of het in 15 minuten gaat regenen?

‘I want to delete it all, but not now’ is een conceptuele escape room van mediakunstenaar Roos Groothuizen. In een 60 minuten durende ervaring gaan spelers op zoek naar de oorsprong van digitale gewetenskwesties via puzzels en obstakels. De titel van de tentoonstelling is gebaseerd op een quote uit het boek ‘Sad by Design’ door Geert Lovink. Zijn analyse naar de schaduwzijde van online platforms vormde de inspiratiebron voor een opzettelijk eindeloze zoektocht waarin menselijke verlangens ons tegenhouden. Durf jij het aan om te ontsnappen?

De tentoonstelling ‘I want to delete it all, but not now’ is ontwikkeld door Roos Groothuizen binnen Tetem’s programmalijn Society 5.1. Hierin onderzoekt Tetem – samen met kunstenaars – hoe we technologie zó in kunnen zetten dat ze maatschappelijke ontwikkelingen ondersteunt en knelpunten helpt op te lossen. Hoe kunnen techniek en data ingezet worden bij het vervullen van individuele wensen en behoeften? Welke ethische aspecten spelen hierbij een rol? Binnen het subthema Dark Ethics onderzoeken we met deze tentoonstelling de (mis)match tussen mens en technologie en de ethische aspecten en (on)bedoelde consequenties van technologie in het leven van mensen.

Het boeken van tijdsloten om de conceptuele escape room van Roos fysiek en online te spelen is mogelijk vanaf 11 februari 2021.

On the 7th of November 2020, international student Rosa was reported missing by her landlord. The Dutch police opened an investigation, but it quickly ran into a dead end. Still, something strange seemed to be going on. Why was a large part of her room mysteriously locked? Had her disappearance been staged? What did she do online? Who was sending all those cryptic messages? And why was the door missing?

That same morning, the team received an anonymous message:
“This room has no exit. Critics will tell you the exit purposefully disappeared.
What’s keeping you from trying to find it?”

You can’t deny it any longer. Which one of the countless documentaries, articles, books or shows made you realize that the internet is no longer sustainable for humanity? Your online click behaviour is registered with every move you make and is subsequently auctioned off to the highest bidder. Without regulation, these practices cause an imbalance in economy and democracy. You have no idea when you are being tracked and what you are actually giving permission for. Rebelling against such an abstract threat as an individual seems hopeless. Going offline forever is also not an option, because you need some of the online services for school, work or civil affairs. Moreover, it is social suicide. And how else will you figure out if it’s going to rain in 15 minutes?

‘I want to delete it all, but not now’ is a conceptual escape room by media artist Roos Groothuizen. In a 60-minute experience, players are challenged to search for the origins of their own digital dilemmas through puzzles and obstacles. The title of the exhibition is based on a quote from the book ‘Sad by Design’ by Geert Lovink. His analysis on the toxicity of online platforms was the inspiration for an endless quest that is deliberately incoherent and inhibited by human desires. Do you have what it takes to escape?

The exhibition ‘I want to delete it all, but not now’ is developed by Roos Groothuizen within Tetem’s program theme Society 5.1, in which Tetem – together with artists – examines how we can use technology in such a way that it supports social developments and helps to solve bottlenecks. How can technology and data be used to fulfill individual wishes and needs? Which ethical aspects play a role in this? Within the subtheme Dark Ethics we investigate the (mis)match between humans and technology and the ethical aspects and (un)intended consequences of technology in people’s lives.

Booking time slots to play Roos’ conceptual escape room physically and online is possible from 11 February 2021.