Co-productie met partners:
Maakplaatsen, generators, MMM & @home

Organisatie

Tetem hecht grote waarde aan een goede relatie met haar medewerkers, maar ook aan de ontwikkeling van haar medewerkers. De organisatie onderschrijft het economisch en sociaal belang van een leven lang leren. Tetem werkt met een kleine kern van vaste medewerkers en daaromheen een flexibele schil van betaalde krachten. Daarnaast werken er veel vrijwilligers bij Tetem in een groot scala aan functies.

Vrijwilligers die in het dagelijks leven deelnemen aan het arbeidsproces, wordt ruimte geboden om binnen een professioneel werkende organisatie nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Vrijwilligers die geen betaalde arbeid (meer) verrichten, zoals gepensioneerden, arbeidsongeschikten en werkzoekenden, biedt Tetem de mogelijkheid om te participeren in een professioneel werkende organisatie. Binnen de organisatie zijn ruim 80 vrijwilligers actief, met een grote diversiteit aan taken en talenten.

Ook als vrijwilliger bij Tetem werken? Kijk dan onder Werken bij Tetem voor het aanbod.

Directie en Raad van Toezicht
Sinds 2007 is Wilja Jurg directeur van Tetem. Wilja: “Ik zoek naar de verbinding tussen cultuur, mens en samenleving en dat doet Tetem ook. Kunst inspireert mensen. Tetem onderzoekt en maakt zichtbaar wat kunst kan zijn en wat het bijdraagt aan de samenleving’’.

Tetem wordt bestuurd volgens het Raad-van-Toezicht-model. Er geldt een zittingsperiode van 4 jaar, waarbij leden van de Raad van Toezicht één keer herbenoemd kunnen worden en de voorzitter twee keer. De functies zijn onbezoldigd. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit:

  • Frank Kresin – voorzitter (Decaan Faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie Hogeschool van Amsterdam, 1e zittingsperiode eindigt december 2021)
  • Symone de Bruin – algemeen lid (Concerndirecteur Ruimte & Economie gemeente Apeldoorn, lid RvT Stichting Geonovum, bestuurslid Stichting het Kunstgemaal, bestuurslid netwerk directeuren stedelijke ontwikkeling, 2e zittingsperiode eindigt december 2024)
  • Gerjan Bremmer - algemeen lid (MKB ondernemersadviseur Ondernemend Twente, zelfstandig ondernemer, trainer en coach, 1e zittingsperiode eindigt januari 2024)